Hayvan Toplam RNA İzolasyon Kiti

  • Animal Total RNA Isolation Kit

    Hayvan Toplam RNA İzolasyon Kiti

    Kit, çeşitli hayvan dokularından yüksek saflıkta ve yüksek kaliteli toplam RNA'yı verimli bir şekilde çıkarabilen Foregene tarafından geliştirilen spin kolonunu ve formülü kullanır. Genomik DNA'yı süpernatanttan ve doku lizatından kolayca çıkarabilen DNA Temizleme kolonunu sağlar. Yalnızca RNA sütunu RNA'yı etkili bir şekilde bağlayabilir. Kit, aynı anda çok sayıda numuneyi işleyebilir.

    Sistemin tamamı RNaz içermez, bu nedenle saflaştırılmış RNA bozunmayacaktır. Tampon RW1 ve Tampon RW2, elde edilen RNA'nın protein, DNA, iyonlar ve organik bileşiklerle kontamine olmamasını sağlayabilir.