Cell Direct RT-qPCR Kiti

  • Cell Direct RT qPCR Kit

    Cell Direct RT qPCR Kiti

    Bu kit, RT-qPCR reaksiyonları için kültürlenmiş hücre örneklerinden RNA'yı hızlı bir şekilde serbest bırakabilen, böylece zaman alıcı ve zahmetli RNA saflaştırma sürecini ortadan kaldıran benzersiz bir lizis tampon sistemi kullanır. RNA şablonu sadece 7 dakikada elde edilebilir. Kit tarafından sağlanan 5 × Direct RT Mix ve 2 × Direct qPCR Mix-SYBR reaktifleri, gerçek zamanlı kantitatif PCR sonuçlarını hızlı ve etkili bir şekilde elde edebilir.

    5 × Direct RT Mix ve 2 × Direct qPCR Mix-SYBR, güçlü inhibitör toleransına sahiptir ve numunelerin lizatı, doğrudan RT-qPCR için şablon olarak kullanılabilir. Bu kit, benzersiz RNA yüksek afiniteli Foregene ters transkriptaz ve Hot D-Taq DNA polimeraz, dNTP'ler, MgCl2, reaksiyon tamponu, PCR optimizer ve stabilizatör içerir.