Viral RNA İzolasyon Kiti

  • Viral RNA Isolation Kit

    Viral RNA İzolasyon Kiti

    Kit, Foregene tarafından geliştirilen ve plazma, serum, hücresiz vücut sıvısı ve hücre kültürü süpernatanı gibi örneklerden yüksek saflıkta ve yüksek kaliteli viral RNA'yı verimli bir şekilde çıkarabilen spin kolonunu ve formülü kullanır. Kit, numunelerden küçük miktarlarda RNA'yı kolayca yakalayabilen Doğrusal Akrilamid ekler. Yalnızca RNA Sütunu, RNA'yı verimli bir şekilde bağlayabilir. Kit, aynı anda çok sayıda numuneyi işleyebilir.

    Kitin tamamı RNaz içermez, bu nedenle saflaştırılmış RNA degrade olmayacaktır. Tampon viRW1 ve Tampon viRW2, elde edilen viral nükleik asidin, doğrudan aşağı akış moleküler biyoloji deneyleri için kullanılabilen protein, nükleaz veya diğer katışkılardan arındırılmasını sağlayabilir.